Мета курсу: ознайомити студентів з найважливішими теоретичними концепціями та практичними дослідженнями в царині теорій інформаційного суспільства та соціології інтернет-комунікацій, надати інформацію про нові медіа та сучасні тенденції розвитку масових комунікацій. Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни «Нові медіа та комунікативні стратегії інформаційного суспільства» є: • сформувати розуміння місця та ролі Інтернету в сучасному інформаційно-комунікативному суспільстві; • забезпечити ознайомлення із загальними принципами дослідження соціальних комунікацій; • описати та розкрити сучасний Інтернет як комунікативний соціальний інститут; • показати вплив інтернет-технологій на розвиток сучасного суспільства; • окреслити сучасні тенденції масових комунікацій; • описати нові медіа як технології та культурні форми; • сформувати компетентність з використання інтернет-технологій у медійних та соціологічних дослідженнях.