Предметом навчальної дисципліни “Теорія та практика перекладу (українсько-англійський переклад)” є знайомство студентів з основами теорії та оволодіння практичними навичками перекладу.

Мета і завдання курсу полягають в ознайомленні студентів з основними положеннями лінгвістичної теорії перекладу. Курс також має на меті навчити розпізнавати лексичні та граматичні труднощі перекладу і адекватно перекладати ті чи інші мовні одиниці.

Після закінчення курсу студент повинен:

  • вміти використовувати форми і конструкції, що характерні для мови ділового та професійного спілкування; працювати з іншомовними джерелами професійно-виробничого характеру; проводити реферування академічних та професійних матеріалів будь-якої складності; проводити письмове відтворення широкого діапазону ділових та професійних повідомлень; вміти здійснювати адекватний і точний переклад; вміти здійснювати дослівний і буквальний переклад; 
  • знати завдання лінгвістичної теорії перекладу;  загальну та часткові теорії перекладу, а також види перекладу;  типи відповідників при перекладі; засоби перекладу та закономірності перекладацьких трансформацій; залежність перекладу слова від контексту;  види лінгвістичної інформації.